Waar zijn wij allemaal mee bezig?

Graveon is op dit moment met een make-over bezig. Om de ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn, zullen we meer onderscheid gaan maken in welke sectie de ondernemer hoort. Inmiddels is de SBG, Stichting Bedrijventerreinen Grave, in werking getreden. Ook zijn we met een aparte sectie voor de zorgondernemers bezig. Ondernemers in het centrum zijn al in het CMG opgenomen..
Hierdoor kunnen we nog specifieker de ondernemer van dienst zijn. Het is de bedoeling dat elke sectie zijn eigen bestuur gaat krijgen en een lid van elk bestuur komt dan n het hoofdbestuur van het "nieuwe Graveon" te zitten. De bijdragen van de ondernemers vloeien terug in hun eigen sectie. Dat bestuur bepaalt dan ook in grote lijnen waar de middelen aan uitgegeven gaan worden.
 
Verder organiseert Graveon nog de netwerkbijeenkomsten. De laatste keer is een bezoek gebracht aan Atelier 276.
 
Er is ook een keer per 2 maanden een EPG ( Economisch Platform Grave) overleg. Hier sluiten de wethouders bijaan zodat er snel overleg kan plaatsvinden over mogelijke problemathiek in ondernemend Grave. Vergaderd het bestuur een keer per maand en is er een keer per jaar overleg met de raadsleden.
 
Kortom; Graveon is er voor alle ondernemers in gemeente Grave.