oktober 2015 Nieuwsflits Graveon

Nieuws uit de laatste bestuursvergadering Nieuwsflits Graveon oktober 2015

Uit de laatste bestuursvergadering:
Bestuurlijke zaken

-    De Algemene Leden Vergadering staat gepland op 25 November a.s. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort.
-    Het bestuur en de leden van de Gemeenteraad hebben op 1 oktober een gezamenlijk overleg gehad. Hierin is veel (ondernemers)problematiek aan de orde geweest en er is goed van gedachten gewisseld over o.a. Wisseveld, economische barometer en ontwikkelingen Grave, bedrijventerreinen en KVO, Zorgplatform, CMG, R&T, etc. Over deze zaken bent u ook (grotendeels) d.m.v. onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

EPG

-    Op 17 september jl. heeft weer een bijeenkomst van het EPG (Economisch Platform Grave) plaatsgevonden. Binnenkort ontvangt u hierover een aparte nieuwsbrief, maar het was een vergadering waarin wederzijdse punten goed zijn besproken en toegelicht. Ook de problematiek van het Wisseveld is uiteraard in dit overleg uitgebreid aan de orde gekomen. Binnenkort dus meer hierover.

Sectie Industrie en Dienstverlening

-    In de aanloop naar het behalen van het keurmerk KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de bedrijventerreinen De Eek, Kooikersweg en Wisseveld, heeft de werkgroep KVO op 17 september een eerste schouw uitgevoerd. Tijdens deze schouw zijn concrete knelpunten gesignaleerd waar de werkgroep de komende tijd mee aan de slag gaat. KVO zorgt ervoor dat Graveon, Gemeente Grave, Politie en Brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op de bedrijventerreinen aan te pakken. Dit alles om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Dit resulteert uiteindelijk in een keurmerk, te behalen in januari 2016, voor alle bedrijventerreinen en vooral in een veilige omgeving.
-    Ook in het kader van het project KVO heeft René de Waal  samen met andere ondernemers uit het Wisseveld zwerfafval opgehaald.

Ledenorganisatie

-    Op 10 november 2015 staat een bedrijfsbezoek gepland aan Derks Schilders. Bedrijfsbezoek en lezing bergbeklimmen worden dan gepresenteerd door Geert Jan Derks. De uitnodigingen zijn per mail verstuurd.
-    We kunnen weer een paar nieuwe leden verwelkomen. Maar helaas ook een afmelding. Marieke Janssen heeft in Mill een fotostudio geopend. Wij wensen haar veel succes.
-    Graveon zit ook op Facebook en op LinkedIn. En Suzanne Heezen van de activiteitencommissie zal de website (beter) gaan onderhouden! Dus hebt u iets, wat interessant is voor de website: info@graveon.nl.
-    En heeft u een tip voor de nieuwsflits: laat het ons ook weten!!Overig nieuws

-    Op  23/24/25 oktober vindt er een kunstbeurs in Het Arsenaal plaats. Dit wordt georganiseerd door een van onze leden, Mark v d Linden. Voor meer info zie www.artgrave.nl
-    Nogmaals aandacht gevraagd voor de uitreiking van de Ondernemersprijs Land van Cuijk op 5 november a.s. in de schouwburg van Cuijk. Komt dat zien en bestel uw kaarten bij ABCS.