juli 2015 Nieuwsflits Graveon

Uit de laatste bestuursvergadering

Nieuwsflits Graveon juli 2015

 

  1. 1.      Uit de laatste bestuursvergadering

Bestuurlijke zaken

De vacature bestuurslid detailhandel staat nog open

 

EPG

Het kwartaaloverleg in het EPG heeft plaatsgevonden op 2 juli jl. Binnenkort meer nieuws hierover.

Sectie Industrie en Dienstverlening

-          Afspraak zorggroep en Gemeente is verzet naar 13 juli a.s.

-          Bedrijventerreinoverleg gaat goed door. Inmiddels is de (1e paal voor de) bewegwijzering geslagen door wethouder Daandels

-          Vervolg KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) na de vakantieperiode

-          Project wateroverlast De Eek wordt waarschijnlijk. gestopt, omdat de investeringen hiervoor voor de ondernemers aldaar door hen te hoog worden geacht

-          Geluidswal Kooikersweg: Wethouder wacht op ondernemers en vice versa. Beweging gewenst!

-          Op 8 juli is er een inloopavond inzake het voorontwerpbestemmingsplan Wisseveld, waar vragen kunnen worden gesteld over deze plannen. Zie hieronder.

Sectie Detailhandel

-          CMG heeft de maandelijkse bijeenkomst weer gehad, voortgang blijft er goed in. Wel is CMG (ook) nog op zoek naar bestuursleden

-          Recreatie en Toerisme: subsidie-aanvraag uitwerking visie is ingediend bij de Gemeente

Ledenorganisatie

-          Geslaagde BBQ/afsluiting seizoen bij de Greeff. Zie diverse uitingen hierover (Facebook e.d.)

-          Diverse ‘nieuwe’ leden vanuit CMG/centrum. Een vijftal ondernemers vanuit het centrum heeft zich ‘opnieuw’ aangemeld als lid van Graveon.

Communicatie

-          Website Graveon is nieuw leven ingeroepen. Nog verder actualiseren

-          Contacten met de pers, vnl. de regionale, zijn aangehaald. Dit ook door de publiciteit rond de plaatsing van de bewegwijzering bedrijventerreinen.

-          Graveon zit ook op Facebook en binnenkort wordt ook weer LinkedIn nieuw leven ingeblazen

Overige

-          Maria van Dun is de laatste keer aanwezig geweest als secretaresse. Haar taken worden overgenomen door Marion en Ger Peters. Zie hiervoor ook het ingezonden stukje van Maria hieronder. Met een mooi boeket is door het bestuur afscheid van haar genomen.

-          Gemeenteraad wordt door het bestuur uitgenodigd voor het jaarlijkse overleg

 

 

  1. 2.      Inloopavond Wisseveld

Op 8 juli a.s. vindt tussen 19.30 uur en 20.30 uur een inloopavond plaats in de raadszaal van het stadhuis Grave. Tussen deze tijdstippen kunt u vrij binnenlopen om vragen te stellen over het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven. Er wordt geen presentatie gegeven, doch u kunt aan de aanwezige ambtenaren, adviseurs en wethouder vragen stellen en zij zullen hierop informatie verstrekken.

 

 

  1. 3.       Afscheid Maria van Dun

Beste Graveon-leden,

 In de afgelopen twee jaar heb ik voor Graveon het secretariaat verzorgd. Dat heb ik steeds met veel plezier en heel graag gedaan. Dit werk heeft mij behalve nieuwe kennis ook leuke nieuwe contacten opgeleverd en ik hoop natuurlijk dat mijn werkzaamheden ook voor Graveon van nut zijn geweest.

Een aantal van jullie heb ik bij de ALV of nieuwjaarsreceptie of in de eigen winkel of onderneming ontmoet. Nu het bestuur van Graveon bijna op volledige sterkte is en de taken zijn herverdeeld, lijkt het mij het juiste moment om afscheid te nemen van Graveon en de secretariaatstaken aan een opvolg(st)er over te laten.
Heel veel dank voor de fijne samenwerking en vooral ook heel veel plezier en succes in jullie verdere ondernemerschap!