December Nieuwsflits Graveon

Het laatste nieuws uit de bestuursvergadering


Bestuurlijke zaken

 • De Algemene Ledenvergadering van 25 november 2015 is weer achter de rug en op een goede en constructieve manier verlopen, met goede discussie en aanbevelingen van de leden. Suggestie waren om de leden met hun naam en onderneming weer te vermelden op de website en een link met de nieuwsflits op te nemen.
 • Elk bestuurslid besprak met de aanwezige leden de (vorderingen in) zijn aandachtsgebied. De begroting 2016 werd ook besproken en goedgekeurd en daaruit werd besloten om de contributie te handhaven op € 180 (CMG-ondernemers: € 124).  Hieruit volgt dat er meer geld is en wordt vrijgemaakt voor de leden.
 • Op dit moment heeft Graveon 53 leden. Er komen echter wat mutaties aan: een vijftal leden heeft opgezegd tegen dit jaareinde en er komen ook weer wat nieuwe leden bij (zie onder). Belangrijk: hoe meer leden, hoe meer Graveon voor de ondernemers kan doen!
 • Op 24 november heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de Stichting Centrummanagement Grave en het bestuur van Graveon. De wijze van (verdere nauwe) samenwerking is besproken, alsmede een aantal lopende zaken.

 

 

EPG

 • Centrummanagement. Er is een nieuw bestuur bij de Stichting Centrummanagement Grave. Dit nieuwe bestuur bestaat uit Jeroen van Eerden (voorzitter), Dennis Nibbeling, Leon Kersten en Marie-Claire Abbenhuis. Graveon is en blijft overkoepelend en CMG zal een aantal eigen projecten opzetten. Verbinding met Graveon zal waarschijnlijk en onder meer tot stand komen via een bestuurslid van CMG, die dan ook bestuurslid wordt bij Graveon.
 • Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen. Voor het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) volgt op 12 januari a.s. de audit. Daarnaast vindt overleg plaats om te komen tot een strategie voor een gezamenlijke bedrijventerreinenvereniging (BTV). Extra aandacht daarbij voor het aanhaken van de VVE de Bons.
 • Toerisme en Recreatie. Er wordt een masterplan opgesteld met een kernboodschap voor ‘Historisch Grave’.
 • Wisseveld. CMG en Graveon, alsmede de Wijkraad, werken nauw samen in hun (lopende) zorgen en bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan en daarin m.n. de mogelijkheid daarin van vestiging van detailhandel op het bedrijventerrein Wisseveld. Ook in het EPG is deze problematiek weer uitgebreid aan de orde gesteld.
 • Sector Zorg. Wederom is aandacht gevraagd bij de Gemeente voor de ontwikkeling van de sectie Zorg.
 • Aandacht voor de Ondernemersprijs 2016: hopelijk weer een kandidaat daarvoor uit het Graafsche!
 • Ledenorganisatie
  Wij zijn blij dat er weer een aantal nieuwe leden zich hebben gemeld dit jaar. Dit zijn (wederom) De HEMA, Natuurlijkbijkaat en De Kastanje.  Helemaal nieuw: De Brouwketel, Het Arsenaal en Zorgresidentie Velp.
 • Verder willen wij u er op wijzen dat er begin februari een speciale spreker bij Brabant Motors komt. Sjaak Martens komt dan vertellen over zijn ervaringen over het rijden van de Dakarrally. U als lid van Graveon kunt daarbij zijn. Misschien is het al leuk om hem te volgen tijdens de rally in januari 2016. Wij houden u in ieder geval op de hoogte van zijn prestaties.