Algemene Leden Vergadering 2018

Tijdens de ALV 2018 zijn de leden op de hoogte gebracht van de vorderingen van afgelopen jaar. Er heeft ook een bestuurswisseling plaats gevonden. Peter v Kuppeveld heeft na 4 jaar als voorzitter in het bestuur gezeten te hebbben de hamer doorgegeven aan Ric Broens. Onder luid applaus en met een kist vol Graafse producten nam hij afscheid als voorzitter. Gelukkig blijft Peter ons op de achtergrond ons adviseren en steunen. René de Waal is tot het bestuur toegetreden voor met name de oprichting BTV. ( Bedrijven Tereinen Vereniging) Er wordt hard gewerkt aan een "nieuw Graveon".  Hierin komen verschillende secties onder te hangen. Denk hierbij aan ; Zorg, CMG, Horeca, Industrie en Dienst, Recreatie en Toerisme en Detailhandel.
Elke sectie heeft zijn eigen bestuur waarvan 1 ook zitting heeft in het hoofdbestuur. De bijdrage gaat via reclamebelasting. Elke sectie heeft zijn eigen financiële verantwoording.