Missie & visie

Graveon houdt van richting geven en koers houden. Daarom toetsen we het beleid en onze beslissingen aan onze missie en visie. Daarnaast hebben we uiteraard onze doelstellingen en onze strategie waardoor we slagvaardig kunnen werken.

Missie
We dragen bij aan een beter economisch klimaat en zijn, in opdracht van alle bedrijven in de gemeente Grave, het eerste aanspreekpunt voor derden.

Visie
Gemeente Grave en Graveon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in samenwerking, bedrijfsmatige ontwikkeling en toeristische exploitatie.
Uitgebreide visie-nota's van de secties Detail en Industrie & Diensten staan onderaan deze pagina. 

Doelstellingen
  • Belangen behartigen van alle ondernemingen in de gemeente Grave
  • Permanent deel uit maken van diverse overlegstructuren binnen de gemeente Grave 
  • Coördineren van alle activiteiten en festiviteiten in de gemeente Grave 
  • Doelstellingen op een professionele manier te verwezenlijken 
  • Het voeren van een gezond financieel beheer 
  • Invloed uitoefenen op het ondernemersbeleid van gemeentelijke en provinciale overheid inzake de gemeente Grave


Strategie
Het belangrijkste strategisch punt van de ondernemersvereniging Graveon bestaat er uit dat de wens van de leden uitgangspunt is voor het beleid. Omdat het bestuur wil horen wat de leden willen en hen wil laten weten wat de nieuwe doelstellingen zijn wordt twee keer per jaar een ledenbijeenkomst gehouden. Verder houden we van: doen wat je zegt en vertrouwen.
Het bestuur van Graveon bestaat uit enthousiaste Graafse ondernemers die zich vrijwillig inzetten voor uw belangen. Ze willen graag van leden vernemen welke zaken er voor ondernemend Grave verbeterd kunnen worden. Enkele enthousiaste leden hebben het afgelopen jaar meegedacht en gewerkt aan de realisatie van projecten die hier toe bij kunnen dragen. Enkele voorbeelden zijn: Deze website www.graveon.nl, de Graveon pagina in de Graafsche Courant, Netwerkbijeenkomsten, Sinterklaasintocht en een luchtballonnen festival.

Wilt u mee praten en denken over nieuwe of bestaande initiatieven?
Neem gerust contact op met ons secretariaat.
-

Download hier de visie-nota van de Sectie Detail

Download hier de visie-nota van de Sectie Industrie & Diensten