Nieuws

Facelift Wisseveld

Gertjan van der Heijden heeft d.m.v. plattegronden en bovenaanzicht foto's duidelijk gemaakt wat de facelift Wisseveld gaat inhouden. Een goed bezochte en informatieve avond. Ook andere ondernemers kwamen aan het woord. René de Waal , Ben Junier en gastheer Cas de Graaff vertelde wat zij aan hun pand gaan doen. Wordt mooi dat Wisseveld. Meer over Facelift Wisseveld >

Facelift Wisseveld

Op 10-10-2018 organiseerd Graveon een informatie avond over de facelift die Wisseveld gaat ondergaan. Er zullen sprekers zijn die hiermee van doen hebben. Zowel een uitvoerder als ook ondernemers op Wisseveld en nog meer. Leden van Graveon zijn hierbij natuurlijk uitgenodigd maar ook CMG ondernemrs en Bedrijventerreinondernemers zijn welkom. Locatie De Greeff Arnoud v Gelderenweg. Aanvang 19.00 uur wel graag even aanmelden. Meer over Facelift Wisseveld >

Het Graveon bestuur

Het bestuur vergadert eens per maand. De notulen van deze vergaderingen zijn, voor leden van Graveon, op te vragen bij ons secretariaat.

Naast het bestuur opereren de secties zo zelfstandig mogelijk. Overleg vindt plaats indien een sectie dit nodig acht.

Het bestuur
Voorzitter dagelijks bestuur: Ric Broens
Penningmeester: Ger Peters
Secretaris/communicatie: Ger Peters, Marion Peters
Sectie Detail/CMG: Leon Kersten
Sectie Industrie & Diensten: Ric Broens, René de Waal
Sectie Zorg: Maikel Bardoel en Niels van Lier 
Ledenorganisatie: Ger Peters

De bovenstaande bestuurders zijn vrijwilligers.

Adviesgroep

Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van deze mensen kunnen, uiteraard vertrouwelijk, contact opnemen met Graveon via één van de leden van de ondernemersadviesgroep. Meer weten? Download dit document.