Nieuws

Algemene Leden Vergadering 2018

Tijdens de ALV 2018 zijn de leden op de hoogte gebracht van de vorderingen van afgelopen jaar. Er heeft ook een bestuurswisseling plaats gevonden. Peter v Kuppeveld heeft na 4 jaar als voorzitter in het bestuur gezeten te hebbben de hamer doorgegeven aan Ric Broens. Onder luid applaus en met een kist vol Graafse producten nam hij afscheid als voorzitter. Gelukkig blijft Peter ons op de achtergrond ons adviseren en steunen. René de Waal is tot het bestuur toegetreden voor met name de oprichting BTV. ( Bedrijven Tereinen Vereniging) Meer over Algemene Leden Vergadering 2018 >

Zomer

De zomer is begonnen. Voor vele betekend dit vakantie. Maar voor veel ondernemers houdt het in dat er juist meer en of harder gewerkt moet worden. Ook het bestuur van Graveon zit in de zomer niet stil. Samen met het bestuur van het CMG, centrummanagement Grave, wordt er gekeken naar een betere structuur voor alle secties in ondernemend Grave. Zorg, centrum, industrie en dienst, recreatie en toerisme om er maar een paar te noemen.


 Wij wensen u allen een mooie zomer toe. Meer over Zomer >

Het Graveon bestuur

Het bestuur vergadert eens per maand. De notulen van deze vergaderingen zijn, voor leden van Graveon, op te vragen bij ons secretariaat.

Naast het bestuur opereren de secties zo zelfstandig mogelijk. Overleg vindt plaats indien een sectie dit nodig acht.

Het bestuur
Voorzitter dagelijks bestuur: Ric Broens
Penningmeester: Ger Peters
Secretaris/communicatie: Ger Peters, Marion Peters
Sectie Detail/CMG: Leon Kersten
Sectie Industrie & Diensten: Ric Broens, René de Waal
Sectie Zorg: Maikel Bardoel en Niels van Lier 
Ledenorganisatie: Ger Peters

De bovenstaande bestuurders zijn vrijwilligers.

Adviesgroep

Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van deze mensen kunnen, uiteraard vertrouwelijk, contact opnemen met Graveon via één van de leden van de ondernemersadviesgroep. Meer weten? Download dit document.