Nieuws

Waar zijn wij allemaal mee bezig?

Graveon is op dit moment met een make-over bezig. Om de ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn, zullen we meer onderscheid gaan maken in welke sectie de ondernemer hoort. Inmiddels is de SBG, Stichting Bedrijventerreinen Grave, in werking getreden. Ook zijn we met een aparte sectie voor de zorgondernemers bezig. Ondernemers in het centrum zijn al in het CMG opgenomen.. Meer over Waar zijn wij allemaal mee bezig? >

Facelift Wisseveld

Gertjan van der Heijden heeft d.m.v. plattegronden en bovenaanzicht foto's duidelijk gemaakt wat de facelift Wisseveld gaat inhouden. Een goed bezochte en informatieve avond. Ook andere ondernemers kwamen aan het woord. René de Waal , Ben Junier en gastheer Cas de Graaff vertelde wat zij aan hun pand gaan doen. Wordt mooi dat Wisseveld. Meer over Facelift Wisseveld >

Het Graveon bestuur

Het bestuur vergadert eens per maand. De notulen van deze vergaderingen zijn, voor leden van Graveon, op te vragen bij ons secretariaat.

Naast het bestuur opereren de secties zo zelfstandig mogelijk. Overleg vindt plaats indien een sectie dit nodig acht.

Het bestuur
Voorzitter dagelijks bestuur: Ric Broens
Penningmeester: Ger Peters
Secretaris/communicatie: Ger Peters, Marion Peters
Sectie Detail/CMG: vacant
Sectie Industrie & Diensten: Ric Broens, René de Waal
Sectie Zorg: Ad v Boxmeer
Ledenorganisatie: Ger Peters, Marion Peters

De bovenstaande bestuurders zijn vrijwilligers.

Adviesgroep

Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van deze mensen kunnen, uiteraard vertrouwelijk, contact opnemen met Graveon via één van de leden van de ondernemersadviesgroep. Meer weten? Download dit document.