Nieuws

Zomer

De zomer is begonnen. Voor vele betekend dit vakantie. Maar voor veel ondernemers houdt het in dat er juist meer en of harder gewerkt moet worden. Ook het bestuur van Graveon zit in de zomer niet stil. Samen met het bestuur van het CMG, centrummanagement Grave, wordt er gekeken naar een betere structuur voor alle secties in ondernemend Grave. Zorg, centrum, industrie en dienst, recreatie en toerisme om er maar een paar te noemen.


 Wij wensen u allen een mooie zomer toe. Meer over Zomer >

6 April informatie avond "ondernemend Grave"

Op 6 april aanstaande organiseerd het bestuur van Graveon samen met CMG een informatie avond over "ondernemend Grave". Samen willen wij kijken hoe we de ondernemer van gemeente Grave (nog) beter kunnen vertegenwoordigen. Hierbij is de input vanuit de ondernemer zeer gewaardeerd en dus is iedere ondernemer uit de gemeente Grave van harte welkom. Aanvang 19.30 uur in Catharinhof, Koninginnedijk Grave. Aanmelden kunnen wij waarderen maar is niet echt nodig.
Wij hopen op een positieve en zinvolle avond. Meer over 6 April informatie avond "ondernemend Grave" >

Het Graveon bestuur

Het bestuur vergadert eens per maand. De notulen van deze vergaderingen zijn, voor leden van Graveon, op te vragen bij ons secretariaat.

Naast het bestuur opereren de secties zo zelfstandig mogelijk. Overleg vindt plaats indien een sectie dit nodig acht.

Het bestuur
Voorzitter dagelijks bestuur: Peter van Kuppeveld
Penningmeester: Bart Janssen
Secretaris/communicatie: Ger Peters
Sectie Detail: Vacature (waarnemend: Peter van Kuppeveld)
Sectie Industrie & Diensten: Ric Broens
Sectie Zorg: Maikel Bardoel en Niels van Lier 
Ledenorganisatie: Ger Peters

De bovenstaande bestuurders zijn vrijwilligers.

Adviesgroep

Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van deze mensen kunnen, uiteraard vertrouwelijk, contact opnemen met Graveon via één van de leden van de ondernemersadviesgroep. Meer weten? Download dit document.